Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola

Rólunk

Több célú Intézmény

A 2008. július 1-jén megalakult Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény (2013.01.01-től Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola) pedagógiai programban megfogalmazott küldetésnyilatkozata:

• Többcélú intézményünkben olyan szolgáltatások biztosítására törekszünk, melyek értékeken alapuló, alkotó légkörben folyó munkát, az elvárásoknak való megfelelést eredményeznek.

• Pedagógiai felfogásunk, hogy a nevelés-oktatás különböző területein sokoldalúan fejlesszük a gyermekek személyiségét, kompetenciáit, az egyéni szükségleteket figyelembe véve minél eredményesebben bontakoztassuk ki képességeiket, gyarapítsuk tudásukat.

• Egyénre szabottan biztosítjuk a felzárkóztatást és a tehetséggondozást.

• Toleráns magatartásra, a másság elfogadására nevelünk, ezzel is támogatva az egyéni különbségeket, a hátrányok csökkentését.

• Kihasználjuk az innovációs lehetőségeket.

• Adaptáljuk, a helyi sajátosságokra formálva alkalmazzuk a kompetencia-alapú nevelés, oktatás és képzés új tartalmait, módszereit, eszközeit.

• Tanulóinkat képessé tesszük az informatikai eszközök és e-források önálló, célirányos használatára, az önálló ismeretszerzésre.

• Sportlétesítményeink jóvoltából lehetőséget biztosítunk a szabadidő egészséges eltöltésére, a mindennapos mozgás biztosítására, a tágabb környezet sportolási igényeinek kielégítésére.

• A művészetoktatásban részesülő növendékek számára erősítjük a választott tanszakon a művészet iránti fogékonyságot, segítjük a tehetségek kiválasztását, támogatjuk fejlesztésük, képzésük eredményes megvalósulását.

• Pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében szervezzük az intézményi és a kistérségi szakmai programokat, a továbbtanulási napot, tesszük nyilvánossá a feladat-ellátási helyek által kínált ’jó gyakorlatokat’, saját innovációkat.

Bonyhádi Általános Iskola

1-8 osztályig

Bonyhád III. Sz. Általános Iskolája 1984 szeptemberében kezdte meg működését a Fáy lakótelep 34. szám alatti új iskolában. Megépítését az általános iskolák zsúfoltsága, 11 helyszínen való működése tette indokolttá. A közel 81 millió forintos költséggel megépített háromszintes iskolaépületet 1984. aug. 18-án adták át rendeltetésének…

Arany János Gimnázium

9-12 osztályig

A Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Arany János Gimnáziumi Intézményegység az Arany János Egységes Iskola gimnáziumi képzését folytatva 2011. július 1-jén alakult meg. A Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézmény a 2009/2010-es tanévtől az érettségi megszerzésének lehetőségét is kínálja tanulói részére…

Bezerédj Amália Általános Iskola

1-8 osztályig

Az első kakasdi iskola 1720-ban épült. A tanítója Willmang Kristóf volt, aki egyben a falu jegyzője is volt. A szomszédos Belac iskolája 1724-ben épült, s itt az első tanító Sauli János volt. Mindkét iskolát a hitközség tartotta fenn. Az kakasdi iskola épületében mintegy 2-300 gyerek számára volt hely…

Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola

Művészeti Iskola

Az 1950-es évek elején Bonyhádon a zeneoktatás szórványos, magánjellegű volt, de hamarosan nagy fejlődésnek indult. Az 1950-es évek elejétől a bonyhádi művelődési ház igazgatója Sütő Józsefné volt, aki 1953-ban Botta Rudolfot kérte fel a zeneiskola megszervezésére és vezetésére…

Pályázatok

Aktualitások

Pályázat

Tanító- angol műveltségterülettel
munkakör betöltésére.

Tovább >>

Z

Pályázat

Tanító – matematika vagy magyar nyelv és irodalom műveltségterülettel
munkakör betöltésér. 

Tovább >>

Z

Pályázat

Testnevelés szakos tanár
munkakör betöltésére.

Tovább >>

Z

Pályázat

Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
koordinációs intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

Tovább >>

Tamási Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanító - angol műveltségterülettel munkakör betöltésére.

Tamási Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola tanító - matematika vagy magyar nyelv és irodalom műveltségterülettel munkakör betöltésére.

Tamási Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola testnevelés szakos tanár munkakör betöltésére.

Tamási Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola koordinációs intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Elérhetőségeink

Bonyhádi Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím

7150 Bonyhád Fáy Ltp. 34.

Telefon

+36/74/550-303

+36/74/451-933

Email

Ajánlatunk

A Profitabla.hu ajánlatát a további együttműködésért itt találja meg